Wednesday, December 19, 2007

کلیپ تجاوز 5 افغانی به دختره فراری

کلیپ تجاوز 5 افغانی به دختره فراری و بریدن سر این دختر و گرفتن حکم اعدام برای این 5 نفر

نکته : این سایت هیچ گونه مسؤلیتی در مقابل عکسها و فیلمهای پخش شده ندارد و این سایت فقط تصاویری را که توسط مردم وطن دوست ایران گرفته شده را پخش می کند که امیدواریم با دیدن این تصاویر تجربه ی لازم و آموزشهای مورد نیاز خود را دریافت کرده باشید.

1 ) از نگاه داری تصاویر در گوشی و کامپیوتر خود جدا خوداری کنید.

2 ) از دادن تصاویر به دوستان خود جدا خوداری کنید (بلوتوت)

3 ) اگر چنین افرادی را که در تصاویر می بینید و می شناسید سریعا با نیروی اتظامی محلتان تماس بگیرد (خصوصا افغانی ها)

4 ) امیدوارم با دیدن چنین تصاویری برداشتهای منفی نصبت به سایت پیدا نکنید و از نکات مثبت سایت استفاده کنید

http://irboys3gp.php0h.com/3gp/Afghan-Irboys.blogspot.com..jpg

با کلیک بر روی عکس دانلود کنید

No comments: